مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KVA

Kilovolt Ampere

کیلو ولت‌آمپر
KVA
ارسال نظر

ارسال نظر