مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MG

Milligram

میلی گرم
MG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود