مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NGN

Next Generation Network

سیستم‌های مخابراتی نسل جدید
NGN
ارسال نظر

ارسال نظر