مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HAZCAM

Hazard Avoidance Cameras

هزکام یا Hazcam (مخفف دوربین های جلوگیری از خطر) دوربین عکاسی است که در جلو و عقب مریخ‌نوردهایی چون مریخ‌نورد روح، مریخ‌نورد آپورچونیتی، مریخ‌نورد کنجکاوی و مریخ‌نورد استقامت نصب شده است.

HAZCAM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود