مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AMD

مخفف عبارت AMD

Advanced Micro Devices
ای‌ام‌دی سازنده انواع پردازنده در سال...