مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UFS

Unix File System

سیستم فایل یونیکس یا (UFS) یک سیستم فایل است که توسط بیشتر سیستم عامل‌های یونیکس و شبه یونیکس استفاده می‌شود. این سیستم فایل همچنین سیستم فایل سریع برکلی، سیستم فایل سریع بی‌اس‌دی یا FFS نامیده می‌شود.
UFS
ارسال نظر

ارسال نظر