مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PN

Palmerston North

پالمرستون نورث (PN) شهریست در ۱۰۰ کیلومتری شمال شهر ولینگتون پایتخت نیوزیلند.دانشگاه ماسی در این شهر قرار دارد.
PN
ارسال نظر

ارسال نظر