مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HK

Hong Kong

مخفف کشور هنگ کنگ
HK
ارسال نظر

ارسال نظر