مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FWD

Forward

رو به جلو ( معمولا برای پخش موزیک یا نمایش فیلم کاربرد دارد ).
FWD
ارسال نظر

ارسال نظر