مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OIC

Organisation of Islamic Cooperation

سازمان کنفرانس اسلامی OIC دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است که به عضویت از 57 کشور به گسترش بیش از چهار قاره است. سازمان صدای جمعی جهان اسلام و تضمین برای حفاظت و حمایت از منافع جهان اسلام در روح ترویج صلح بین المللی و هماهنگی میان افراد مختلف جهان است. سازمان بر اساس تصمیم اجلاس تاریخی که در رباط، پادشاهی مغرب در 12 رجب 1389 هجرت (25 سپتامبر 1969) برگزار شد به عنوان یک نتیجه از آتش سوزی جنایی مسجد الاقصی در اشغال بیت المقدس تأسیس شد.
OIC
ارسال نظر

ارسال نظر