مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EDM

Electronic Dance Music

موسیقی رقص الکترونیک (به اختصار EDM) نوعی موسیقی الکترونیک است که در ابتدا برای استفاده در باشگاه شبانه یا محیط‌هایی که برای سرگرمی از رقص استفاده می‌شد، به وجود آمد. این موسیقی به‌طور وسیع برای استفاده توسط دی‌جی ایجاد شد.
EDM
ارسال نظر

ارسال نظر