مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ETC

Electronic Traction Control

کنترل کشش الکترونیک خودرو (که در سرعت بالای 40 کیلومتر وارد عمل شده و با قفل دیفرانسیل در ارتباط است)
ETC
ارسال نظر

ارسال نظر