مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PMS

مخفف عبارت PMS

Pre Menstrual Syndrome
سندرم پیش از قاعدگی (پی‌ام‌اس یا PMS)...