مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ASCE

مخفف عبارت ASCE

American Society of Civil Engineers
انجمن مهندسان عمران آمریکا انجمن تخصصی...
AIChE

مخفف عبارت AIChE

American Institute of Chemical Engineers
انجمن مهندسان شیمی آمریکا سازمانی تخصصی...
IChemE

مخفف عبارت IChemE

Institution of Chemical Engineers
انجمن مهندسان شیمی یک موسسه بین المللی...
SNM

مخفف عبارت SNM

Society of Nuclear Medicine
انجمن پزشکی هسته‌ای آمریکا (تأسیس ۱۹۵۴)...
ANS

مخفف عبارت ANS

American Nuclear Society
انجمن هسته‌ای آمریکا تاسیس ۱۹۵۴، یک...
AAPM

مخفف عبارت AAPM

American Association of Physicists in Medicine
انجمن فیزیک پزشکی آمریکا (تأسیس ۱۹۵۸)...
APS

مخفف عبارت APS

American Physical Society
انجمن فیزیک آمریکا معروف به ای پی اس،...