مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PEPSI

مخفف عبارت PEPSI

Pay Each Penny Save Israel
پپسی‌ (در گذشته پپسی‌کولا) نام یک نوع...
FAQ

مخفف عبارت FAQ

Frequently Asked Questions
FAQ فهرستی از پرسش و پاسخ‌های رایج در...
MS

مخفف عبارت MS

Multiple Sclerosis
اسکلروز چندگانه یا اِم‌اِس، نوعی اختلال...