مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TBT

Tributylin

زیست‌کش (ترکیبات آلی قلع با نام تری بوتیل تین (TBT)) یک ماده شیمیایی یا میکروارگانیسم است که می‌تواند هر گونه ارگانیسم مضر را با استفاده از روش‌های شیمیایی یا بیولوژیکی از بین ببرد، خنثی کند یا تحت تأثیر کنترل‌کننده قرار دهد. زیست‌کش‌ها معمولاً در پزشکی، کشاورزی، جنگل‌داری و صنعت کاربرد دارند.
TBT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود