مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ARIA

Australian Recording Industry Association

انجمن صنعت ضبط استرالیا (ARIA) یک گروه تجاری و نماینده صنعت ضبط موسیقی استرالیا است که در سال ۱۹۸۳ با شش سازمان اصلی به نام‌های EMI،Festival،CBS،RCA،WEA و Universal تاسیس شد. این انجمن جایگزین انجمن محصولات ضبط استرالیا شد که در سال ۱۹۵۶ تشکیل شده‌بود. این انجمن بر جمع‌آوری، مدیریت و توزیع حق امتیاز در استرالیا نظارت می‌کند.
ARIA
ارسال نظر

ارسال نظر