مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات ورزشی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های ورزش و سلامتی، تندرستی و...

اصطلاحات مسابقات

WED

مخفف عبارت WED

World Environment Day
روز جهانی محیط زیست (WED) پنجم ماه ژوئن...