مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MOTM

Man Of The Match

مرد مسابقه. این به این معنی است که بازیکن در طول مسابقه استعداد برجسته در زمین بود.
MOTM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود