مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات ورزشی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های ورزش و سلامتی، تندرستی و...

اصطلاحات فیفا

IFAB

مخفف عبارت IFAB

International Football Association Board
هیأت بین‌المللی فوتبال (IFAB) تنها نهاد...
FIFA

مخفف عبارت FIFA

Federation Internationale de Football Association
فدراسیون بین‌المللی فوتبال معروف به...