مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات ورزشی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های ورزش و سلامتی، تندرستی و...

اصطلاحات فدراسیون

GAISF

مخفف عبارت GAISF

General Association of International Sports Federations
انجمن جهانی فدراسیون ورزش‌های بین‌المللی...
IFBB

مخفف عبارت IFBB

International Federation of BodyBuilding and Fitness
فدراسیون جهانی بدن‌سازی و تناسب‌اندام...