مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...

اصطلاحات دانشگاهی

CIT

مخفف عبارت CIT

California Institute of Technology
مؤسسهٔ فناوری کالیفرنیا (CIT) مشهور به...
GMU

مخفف عبارت GMU

Gonabad Medical University
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
GTC

مخفف عبارت GTC

Gran Telescopio Canarias
تلسکوپ بزرگ جزایر قناری (GTC) نام یکی...
LBT

مخفف عبارت LBT

Large Binocular Telescope
تلسکوپ ال‌بی‌تی (LBT) نام بزرگ‌ترین و...
CICI

مخفف عبارت CICI

Center for Intelligent Chemical Instrumentation
مرکز ابزار دقیق شیمیایی (دانشگاه اوهایو...
PCC

مخفف عبارت PCC

Palmer college of Chiropractic
کالج کایروپرکتیک پالمر (Palmer college...