مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WWF

World Wrestling Federation

فدراسیون جهانی کشتی
WWF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود