مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MLS

Major League Soccer

لیگ فوتبال امریکا
MLS
ارسال نظر

ارسال نظر