مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

فملی

مخفف عبارت فملی

فلزات ملی صنایع مس ایران
نماد گروه فلزات شرکت ملی صنایع‌ مس‌...
شستا

مخفف عبارت شستا

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)،...