مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FOK

Fill Or Kill Order

سفارش خرید یا فروش که باید بلافاصله به طور کامل اجرا شود وگرنه لغو می شود.
FOK
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود