مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BOQ

Bill Of Quantity

لیست مقدار
BOQ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود