مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AFC

Approved For Construction

تایید شده برای اجرا
AFC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود