مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TNT

Trini Nitro toluene

تری‌ نیترو تولوئن یا تی‌ان‌تی (TNT) یا تروتیل یک مرکب هیدروکربن معطر بلوری و زرد رنگ است که در ۳۵۴ درجه کلوین ذوب می‌شود. تی‌ ان‌ تی ماده منفجره است که سرعت انفجار آن ۷۰۲۸ متر در ثانیه می‌باشد و در بسیاری از ترکیبات انفجاری بکار می‌رود. تی‌ ان‌ تی به‌ وسیله نیتراسیون تولوئن C6H5CH3 تهیه می‌شود و فرمول شیمیایی آن (CH3(NO2)C6H2) و نام آیوپاک آن 2,4,6 Tri nitro methyl benzene است.
TNT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود