مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CCA

Combatant Clergy Association

جامعهٔ روحانیت مبارز استان تهران که به اختصار CCA گفته می‌شود، نهادی است دینی و روحانی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعیِ که با انگیزه‌ای دینی و با شعار حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت.

در سال‌های اخیر جامعهٔ روحانیت مبارز در کنار تشکل‌های همسوی خود (از جمله حزب مؤتلفه اسلامی، جامعهٔ اسلامی مدرسین، انصار حزب‌الله، جامعهٔ اسلامی دانشگاهیان، و انجمن‌های اسلامی اصناف بازار تهران) نقش مهمی در تحولات سیاسی ایران داشته است.
CCA
ارسال نظر

ارسال نظر