مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HPX

Hydrogen Peroxide

آب اکسیژنه
HPX
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود