مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف مد

مدیریت

مدیریت - مدیر
مد
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود