مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TSM

Transportation System Management

مدیریت سیستم حمل و نقل
TSM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود