مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FIA

Federation Inrenationale de L'Automobile

فدراسیون جهانی اتومبیل رانی
FIA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود