مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف عج

عجل الله تعالی فرجه الشریف

«عجل الله تعالی فرجه الشریف» کلماتی خاص، منحصر مهدی امام دوازدهم شیعیان است که اعتقاد دارند وی زنده است و در آخرالزمان ظهور می‌کند و هنگام بکار بردن نام وی از خداوند می‌خواهند که ظهور وی را زود و نزدیک نماید. (عج) پسوند مخفف است.
عج
ارسال نظر

ارسال نظر