مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PRT

Please Retweet

لطفا ریتوئیت کنید ( این عبارت در سرویس شبکه اجتماعی Twitter کاربرد دارد ).
PRT
ارسال نظر

ارسال نظر