مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRL

In Real Life

در زندگی واقعی
IRL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود