مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IMO

In My Opinion

این عبارت در چت یا گفتگوهای اینترنتی، به معنای (به نظر من) می‌باشد.
IMO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود