مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BCM

Business Centered Maintenance

BCM مخفف عبارت Business Centered Maintenance به معنی نگهداری و تعمیرات بر پایه تجارت است. در واقع BCM یک چارچوب برای استقرار نظام جامع نت است که کلیه فرآیندها و وظایف سازمان نت را پوشش می دهد.
BCM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود