مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف سیبا

سیستم یکپارچه بانک ملی ایران

سیستم یکپارچه بانک ملی ایران، سامانه فراگیر بانک ملی ایران برای حسابهای جاری
سیبا
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود