مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CBE

Commander of the British Empire

نشان افتخار بریتانیا
CBE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود