مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WFM

The World Federalist Movement

جنبش پیرو فرمانروایی جهانی یک جنبش همگانی شهروندی با هموندان(اعضا) و سازمان‌های وابسته در سراسر جهان است که در سال ۱۹۴۷ در مونتروی سوئیس بنیان گذارده شد.
WFM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود