مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DHS

Dirhams

درهم (پول ملی مراکش)
DHS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود