مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GTS

Global Trade Services

خدمات تجارت جهانی (SAP)
GTS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود