مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UNTS

United Nations Treaty Series

عهدنامه سازمان ملل متحد
UNTS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود