مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OAS

Organization of American States

سازمان کشورهای آمریکایی یا OAS یک سازمان منطقه‌ای است که در ۱۹۴۸ پایه‌ریزی شد.
OAS
ارسال نظر

ارسال نظر