مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GANG

Game Audio Network Guild

جوایز انجمن صنفی شبکه صوتی بازی (کوتاه شده به جوایز G.A.N.G) یک نمایش جایزه است که برتری در صدای بازی های ویدیویی را جشن می گیرد. جوایز، که از سال 2004 آغاز شد، توسط انجمن صنفی شبکه صوتی بازی ترتیب داده می شود و هر سال در طول کنفرانس توسعه دهندگان بازی در سانفرانسیسکو برگزار می شود.
GANG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود