مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ساحفاجا

سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران

سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران
ساحفاجا
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود