مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NIMA

National Imagery and Mapping Agency

آژانس ملی تصویربرداری و نقشه‌نگاری
NIMA
ارسال نظر

ارسال نظر