مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف پاوا

پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا

پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا
پاوا
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود